Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_IV_07-09-1953_p37_p121_PII.pdf6.91 MBAdobe PDFView/Open
Title: Estate Duty Bill - Contd.
Type: Part 2(Other than Questions And Answers)
Date: 7-Sep-1953
Language: Original
Members: Debendra Nath Sarmah
Satis Chandra Samanta
K.S. Raghavachari
M.C. Shah
Upendranath Barman
N. Somana
Sushama Sen
Nand Lal Surya Narayan Joshi
A. Krishnaswami
A.M. Thomas
Rohini Kumar Chaudhuri
P.T. Punnoose
Tulsidas Kilachand
Ganesh Sadashiv Altekar
Debeswar Sarmah
Nand Lal Sharma
Hari Vinayak Pataskar
Harish Chandra Heda
Narhar Vishnu Gadgil
Lanka Sundaram
C.D. Pande
Kamal Kumar Basu
Shankar Rao Telkikar
Chalakka R. Iyyunni
Sinhasan Singh
Krishna Chandra
Jhulan Sinha
Hanumantrao Ganeshrao Vaishnav
Umashanker Muljibhai Trivedi
S.V. Ramaswamy
Shobha Ram
Gajadhar Hajarilal Somani
Mulchand Dube
V. Parmeswaran Nayar
Chintaman Dwarkanath Deshmukh
Shankarrao Shantaram More
Madabhusi Ananthasayanam Ayyangar
Govind Hari Deshpande
Shri Biswas
Ghamandi Lal Bansal
K.T. Achuthan
Mono Mohan Das
M.S. Gurupadaswamy
R. Velayudhan
T.S. Avinashilingam Chettiar
Ram Subhag Singh
Suresh Chandra Mishra
Kotha Raghuramaiah
Vithal Balkrishna Gandhi
Banarsi Prasad Sinha
S.V.Laxmi Narasimham
Udai Shanker Dube
Banarsi Prasad Jhunjhunwala
Durga Charan Banerjee
Raghubir Sahai
Jagjivan Ram
Hukum Singh (Patiala)
Lok Sabha Number: 01
Session Number: IV
Debate: GOVERNMENT BILLS
Appears in Collections:Part 2 (Other than Questions And Answers)

Items in Parliament Digital Library are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.