Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_IV_09-09-1953_p32_p129_PII.pdf7.98 MBAdobe PDFView/Open
Title: Estate Duty Bill - Contd.
Type: Part 2(Other than Questions And Answers)
Date: 9-Sep-1953
Language: Original
Members: Ahmed Mohiuddin
M.C. Shah
M.S. Gurupadaswamy
C. Ramaswami Mudaliar
Hari Vinayak Pataskar
Lokenath Mishra
T.S. Avinashilingam Chettiar
Shankar Rao Telkikar
T.T. Krishnamachari
K. Sakthivadivel Gounder
Hirendra Nath Mukerjee
Ganesh Sadashiv Altekar
Tulsidas Kilachand
Tek Chand
Nand Lal Sharma
Kamal Kumar Basu
Umashanker Muljibhai Trivedi
Suresh Chandra Mishra
Shri Biswas
Raghubar Dayal Misra
Fulsinhji Bharatsinhji Dabhi
Digvijay Narain Singh
C.R. Narasimhan
Kotha Raghuramaiah
Thakur Das Bhargava
N.R.Muni Swamy
N.C. Chatterjee
K.S. Raghavachari
Rohini Kumar Chaudhuri
C.D. Pande
A.M. Thomas
Shankarrao Shantaram More
Hoti Lal Agarwal
K. Periaswami Gounder
Narhar Vishnu Gadgil
K. Kelappan
Tribhuan Narayan Singh
K.Achuthan Damodara Menon
Mulchand Dube
Banarsi Prasad Jhunjhunwala
Banarsi Prasad Sinha
Jayashri Naishadh Raiji
Bhikulal Lachhimichand Chandak
Shobha Ram
Vithal Balkrishna Gandhi
Chand Singhal
Satis Chandra Samanta
K. Ananda Nambiar
Chalakka R. Iyyunni
Hanumantrao Ganeshrao Vaishnav
Udai Shanker Dube
Bezwada Ramachandra Reddi
Debeswar Sarmah
S.V. Ramaswamy
Krishna Chandra
Chintaman Dwarkanath Deshmukh
Upendranath Barman
Madabhusi Ananthasayanam Ayyangar
Chatur Narain Malviya
Lok Sabha Number: 01
Session Number: IV
Debate: GOVERNMENT BILLS
Appears in Collections:Part 2 (Other than Questions And Answers)

Items in Parliament Digital Library are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.