Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_IX_04-05-1955_p19_p139_PII.pdf142.63 MBAdobe PDFView/Open
Title: Hindu Marriage Bill - Contd.
Type: Part 2(Other than Questions And Answers)
Date: 4-May-1955
Language: Original
Members: Sushama Sen
Jagjivan Ram
Sheorajvati Nehru
S.N. Tandon
Nand Lal Sharma
Fulsinhji Bharatsinhji Dabhi
Bhakt Darshan
K. Kelappan
Nikunja Bihari Chowdhury
Chelikanai Venkata Rama Rao
Balasaheb Hanumantrao Khardekar
Rajendra Narayan Singh Deo
Bibhuti Mishra
Krishnaji Laxman More
Umashanker Muljibhai Trivedi
Paidi Lakshmayya
Uttamchand Ramchand H.P. Bogawat
Lokenath Mishra
Shibbanlal Saksena
Govind Hari Deshpande
Vishnu Ghanshyam Deshpande
Shivram Rango Rane
Raghunath Vinayak Dhulekar
Udai Shanker Dube
Renu Chakravartty
Sivamurthi Swami
Mulchand Dube
Krishan Chandra Sharma
Narhar Vishnu Gadgil
Jayashri Naishadh Raiji
K.S. Raghavachari
Upendranath Barman
Thakur Das Bhargava
Dwarka Nath Tiwary
Shankarrao Shantaram More
N.C. Chatterjee
R. Venkataraman
Hari Vinayak Pataskar
Madabhusi Ananthasayanam Ayyangar
Mangalagiri Nanadas
Chalakka R. Iyyunni
K. Ananda Nambiar
Mohanlal Saksena
Sarangdhar Sinha
J.B. Kripalani
M.S. Gurupadaswamy
Raghubar Dayal Misra
Mahavir Tyagi
Bhupendra Nath Misra
Sinhasan Singh
Raghunath Singh
Pannalal Barupal
Ganga Devi
Tek Chand
Sarangadhar Das
G.B. Pant
Radha Raman
Sucheta Kripalani
N. Rachiah
Lok Sabha Number: 01
Session Number: IX
Debate: GOVERNMENT BILLS
Appears in Collections:Part 2 (Other than Questions And Answers)

Items in Parliament Digital Library are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.