Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_V_22-08-1978_p15_p176_PII.pdf7.44 MBAdobe PDFView/Open
Title: Constitution (Forty-fifth Amendment) Bill: Amendment of article 368 (Contd)
Type: Part 2(Other than Questions And Answers)
Date: 22-Aug-1978
Language: English
Members: Biju Patnaik
Janumpally Rameshwar Rao
Dhirendranath Basu
Ajitsinh Dabhi
V.M. Sudheeran
Dajiba Desai
Prasannbhai Mehta
Sushil Kumar Dhara
Ravindra Varma
C.M. Stephen
Chandra Shekhar
Ramchandra Kashinath Mhalgi
Yuvraj
Lakhan Lal Kapoor
Ramjee Singh
Vinayak Prasad Yadav
Shambunath Chaturvedi
Bapu Saheb Parulekar
Tridib Chaudhuri
Shankar Dev
Ram Jethmalani
Dinendra Nath Bhattacharya
Kanwar Lal Gupta
Pratap Chandra Chunder
Samar Mukherjee
Ram Naresh Kushwaha
C.N. Visvanathan
Hira Lal H.P. Patwary
Ugrasen
Gulam Mehmood Banatwalla
Somnath Chatterjee
Amrit Nahata
Saugata Roy
Shyam Nandan Mishra
Pratap Keshari Deo
Parvathi Krishnan
B.K. Nair
Pendekanti Venkatasubbaiah
Eduardo Faleiro
A. Ashokaraj
Shanti Bhushan
Chitta Basu
G. Narsimha Reddy
Baldev Prakash
V. Alias Aladi Aruna Arunachalam
Ragavalu Mohanarangam
Godey Murahari
R. Venkataraman
Purushottam Ganesh Mavalankar
K.S. Hegde
Hari Vishnu Kamath
Bapu Chandrasen Kamble
Hukmdev Narayan Yadav
Raj Narain
Mrityunjay Prasad
M.N. Govindan Nair
Laxmi Narayan Nayak
Raghavji
Anant Devshankar Dave
Vayalar Ravi
Jyotirmoy Bosu
A.K. Roy
Lok Sabha Number: 06
Session Number: V
Debate: GOVERNMENT BILLS
Appears in Collections:Part 2 (Other than Questions And Answers)

Items in Parliament Digital Library are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.