Files in This Item:
File SizeFormat 
2013.pdf1.36 MBAdobe PDFView/Open
Title: Further discussion on the Budget (General) for 2010-2011; Demands for Grants on Account (General) for 2010-11 and Supplementary Demands for Grants in respect of Budget (General) for 2009-2010 (Discussion concluded).
Type: Part 2(Other than Questions And Answers)
Date: 12-Mar-2010
Members: Maulana Badruddin Ajmal
Thalikkottai Rajuthevar Baalu
Harsimrat Kaur Badal
Vijay Bahuguna
Kalyan Banerjee
Mirza Mehboob Beg
Jhansi Laxmi Botcha
Mahendrasinh Chauhan
Dara Singh Chauhan
Ratna De (Nag)
K.D. Deshmukh
Jyoti Dhruve
Nishikant Dubey
Dilip Kumar Mansukhlal Gandhi
Darshana Vikram Jardosh
Haribhau Madhav Jawale
Prahlad Joshi
Virender Kashyap
Ram Singh Kaswan
Hassan Khan
Kamal Kishor
Shailendra Kumar
Kirodi Lal
P. Lingam
Vikrambhai Arjanbhai Maadam
Satpal Maharaj
Tarun Mandal
Mangani Lal Mandal
Jose K. Mani
Arjun Ram Meghwal
Thokchom Meinya
Mahabal Mishra
Pranab Mukherjee
Sanjeev Ganesh Naik
Naranbhai Kachhadia
Prabodh Panda
Prasanna Kumar Patsani
Kishanbhai Vestabhai Patel
R.K. Singh
Jayshreeben Patel
Sonawane Pratap Narayanrao
Premdas Katheria
P.L. Punia
Prem Das Rai
S.S. Ramasubbu
Ramsinh Pataliyabhai Rathwa
Bishnu Pada Ray
Modugula Venugopala Reddy
Tufani Saroj
Sushila Saroj
Sathyanarayana Sarvey
M.I. Shanavas
Raghuvansh Prasad Singh
Ganesh Singh
Ratan Singh
Vijay Bahadur Singh
Prabha Kishore Taviad
Manish Tewari
Jagdish Thokor
P.T. Thomas
Usha Verma
Virendra Kumar
G. Vivekanand
Hukmdev Narayan Yadav
Lok Sabha Number: 15
Session Number: IV
Debate: BUDGET (GENERAL)
Appears in Collections:Part 2 (Other than Questions And Answers)

Items in Parliament Digital Library are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.