Files in This Item:
File Description SizeFormat 
03_XI_18-02-1965_p4_p9_s1.pdf663.03 kBAdobe PDFView/Open
Title: Unaccounted Money
Type: Part 1(Questions And Answers)
Date: 18-Feb-1965
Language: Original
Relation Ministry: FINANCE
Question Type: Starred
Question Number: 1
Members: Raghunath Singh
Ajit Prasad Jain
Bali Ram Bhagat
Hukum Singh (Patiala)
T.T. Krishnamachari
Rameshwar Sahu
Bhikulal Lachhimichand Chandak
Ramachandra Ulaka
Kanhaiya Lal Balmiki
Vidya Charan Shukla
Maheswar Naik
Homi F. Daji
K.Krishnan Warior
C.H. Mohammed Koya
Krishnapal Singh
Rajendranath Barua
Ram Manohar Lohia
Renuka Devi Barkataki
Ramdulari Sinha
Maimoona Sultan
Dwarka Das Mantri
H.V. Koujalgi
Prashant Kumar Ghosh
Kapur Singh
Pratap Keshari Deo
Suraj prasad alias Surya Prasad
Pannalal Barupal
Ranenendra Nath Sen
Dinendra Nath Bhattacharya
Dhanna Singh Gulshan
Kolla Venkaiah
Hem Raj
Ram Sewak Yadav
Kishen Pattanayak
Daljit Singh
C.K. Bhattacharyya
Vishwa Nath Pandey
Ram Harakh Yadav
Dahyabhai Jibanji Naik
S.K. Paramasivan
P. Srinivasan
Era Sezhiyan
Vishram Prasad
Hem Barua
C.L. Narasimha Reddy
Pravinsinh Natavarsinh Solanki
Narendrasingh Ranjitsingh Mahida
Bibhuti Mishra
Ram Chandra Bade
Jashvant Mehta
P.H.D. Bheel
Onkarlal Berwa
Dwarka Nath Tiwary
Madhu Limaye
Laxmi Mal Singhvi
Bishwanath Roy
Kamal Nath Tewari
P.R. Chakravarti
Savitri Nigam
S.M. Banerjee
Diwan Chand Sharma
Indrajit Gupta
Prabhat Kar
Renu Chakravartty
Jai Bahadur Singh
Prafulla Chandra Borooah
Bhagwat Jha Azad
Yashpal Singh
Mohammed Elias
Surendra Pal Singh
Ramsahai Shivprasad Pandey
Satis Chandra Samanta
Mannoolal Dwivedi
Rameshwar Tantia
Hukam Chand Kachwai
Naval Prabhakar
Jagdev Singh Siddhanti
Prakash Vir Shastri
Harish Chandra Mathur
Lok Sabha Number: 03
Session Number: XI
Appears in Collections:Part 1 (Questions And Answers)

Items in Parliament Digital Library are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.